อัตราค่าเช่ารายวัน

  • ค่าเช่า

Low Season

1 เม.ย. - 31 ต.ค.

  • 800 บาท

High Season

1 พ.ย. - 19 ธ.ค., 6 ม.ค. - 31 มี.ค.

  • 1,000 บาท

Peak Season

20 ธ.ค. - 5 ม.ค.

  • 1,100 บาท
* อัตรานี้รวม : การทำความสะอาดทุกวัน, ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า *