อัตราค่าเช่ารายเดือน

 • ค่าเช่าล่วงหน้า
 • ค่าประกัน
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าน้ำประปา
 • รวมทั้งหมด

Low Season

1 เม.ย. - 31 ต.ค.

 • 6,000 บาท
 • 10,000 บาท
 • 8 บาท / หน่วย
 • 25 บาท / หน่วย *
 • 16,000 บาท

High Season

1 พ.ย. - 31 มี.ค.

 • 8,000 บาท
 • 10,000 บาท
 • 8 บาท / หน่วย
 • 25 บาท / หน่วย *
 • 18,000 บาท
* ค่าน้ำขั้นต่ำ 200 บาท ต่อเดือน *
** เข้าพักขั้นต่ำ 3 เดือน **
*** การชำระเงิน: ค่าประกัน 10,000 บาท และค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือน ***